1. Wyraź pole powierzchni w m2.
a) 450cm2=450*1cm*1cm=
b) 50cm2=
c) 0,2km2=

2.Wyraź objętość w mm3.
a) 0,3m3=0,3*1m*1m*1m=0,3*1000mm*1000mm*1000m=
b) 5cm3=5*1cm*1cm*1cm=
c) 30dm3=

3.Oblicz masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2m x 3m x 1,5m. Przyjmij, że basen zastał napełniony po brzegi.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
!.
a) 0,045 m2
b) 0,005 m2
c) 200000 m2

2.
a)300000000 mm3
b) 5000 mm3
c)30000000 mm3

3.
2m x 3m x 1,5 m= 9 m3
9m3 = 9000 dm3 = 9000 l
9000l = 9000 kg
76 3 76
1.
a) 450 cm2 = 450 x 1cm x 1cm= 450 x 0,01 m x 0,01m = 0,045 m2
b) 50 cm2 = 50 x 1cm x 1cm = 50 x 0,01m x 0,01m = 0,005 m2
c) 0,2 km2= 0,2 x 1km x 1km = 0,2 x1000m x 1000m = 200 000 m2

2.
a) 0,3 m3= 0,3 x 1m x 1m x 1m = 0,3 x 1000m x 1000m x 1000m = 300 000 000 mm3
b) 5 cm3 = 5 x 1cm x 1cm x 1cm = 5 x 10 mm x 10mm x 10mm= 5000 mm3
c) 30 dm3= 30 x 1dm x 1dm x 1dm = 30 x 100mm x 100mm x 100mm = 30 000 000 mm3

3.
Dane:
P(ro) = 998 kg/m3
V = 2m * 3m * 1,5m = 9 m3

Szukane: m = ?
Wzory: m=P * V
Rozwiązanie:
m = 998 kg/m3 * 9 m3
m = 8 982 kg

[mam nadzieję, że dobrze...:)]
131 4 131