Trzy pracownice - anna, barbara, cecylia - podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań? zapisz obliczenia.zadanie kolejne

W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie> w klasie IIIa jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy a w klasie IIIc jest 12 chłopców i stanowią on 48% tej klasy. Jaki % uczniów klas trzecich stanowią dziewczyny? zapisz obliczenia.


jesli ktoś obliczy obydwa zadania dostanie punkty, tylko jedno zadanie wykonane się nie liczy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:26:22+01:00
ZAD 1
Liczymy sume elementów pracy wykonanych przez 3 pracownice,
9+4+7 = 20
i liczymy procent z 20
i tak kolejno mamy
anna : 45%
barbara:35%
cecylia :20%
Zad 2
zadanie najprościej jest policzyć z proporcji która wygląda tak:

il. chlopcow _______________il dziewczyn
------------------------ = ------------------------------
procent chlopcow ______100% - procent chłopców

IIIa jest 16 chłopców i 16 dziewczyn,
IIIb jest 7 chłopców i 21 dziewczyn,
IIIc jest 12 chłopców i 13 dziewczyn.

Ogólny procent njaszybciej zsumować wszystki i kolejno z podobnej proporcji

il. dziewczyn_________________ cała szkoła
---------------------------- = ------------------------------
procent dziewczyn(x) ____________100%

i wychodzi nam w przyblizeniu 59 procent

1 5 1