A) Uzupełnij tabelę dotyczącą powstania wybranych form terenu.
Forma terenu Proces w wyniku którego powstała forma
- Dolina U-kształtna
- Wydma
- Dolina V-kształtna
- Uskok
- Osuwisko
- Delta
- Jaskinia
- Sandr
- Stożek wulkaniczny
- Mierzeja
- Klif
- Grzyb skalny
- Grzbiet oceaniczny
- Morena czołowa
- Pokrywa lessowa

b) Uporządkuj podane w tabeli formy terenu według czynnika, który spowodował ich powstanie.
Formy terenu utworzone przez:
A - wulkanizm - .......................
B - trzęsienia ziemi - ...................
C - wietrzenie skał - .................
D - powierzchniowe ruchy masowe - ................
E - woda płynąca - ................
F - wiatr - ...................
G - lodowce i lądolody - ...................
H - morze - ......................

Pomocy!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:54:25+01:00
Pomogę Ci podpunkt b bo to umiem.

A -stożek wulkaniczny
B - uskok
C - jaskinia
D- grzbiet oceaniczny, osuwisko
E - delta, d. V-kształtna,
F - grzyb skalny, wydma
G - m. czołowa, sandr, dolina U-kształtna, pokrywa lessowa
H - klif, mierzeja
21 4 21