1. wymień przyczyny i skutki wojny o niepodległość stanów zjednoczonych (krótko) .
2.wymień przyczyny i skutki rewolucji francuskiej (krótko).
3.wymień postanowienia konstytucji 3 maja i dokonaj ich oceny (krótko).
4.podaj przyczyny i skutki insurekcji kościuszkowskiej.(krótko)
Proszę o pomoc!!
Z góry dzięki ;**

1

Odpowiedzi

2010-02-03T18:52:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych:
a) przyczyny:
- kolonie brytyjskie były traktowane przez Brytyjczyków jako źródło surowców, podatków i rynek zbytu;
- utrudniano koloniom prowadzenie handlu zagranicznego, zakazywano rozwijania manufaktur i przemysłu;
- "bostońskie picie herbaty" - koloniści przebrani za Indian wyrzucili za burtę statku ładunek herbaty, jako protest przeciwko kolejnym obciążeniom finansowym;
b) skutki:
- w 1776 r. ogłoszono Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych;
- w 1787 r. Kongres Kontynentalny uchwalił Konstytucję Stanów Zjednoczonych;
- w 1783 r. w Paryżu podpisano traktat pokojowy, na mocy którego Wielka Brytania uznała niepodległość USA.
2. Rewolucja francuska:
a) przyczyny:
- kryzys finansów państwowych;
- podział na nierównoprawne stany (trzy) i rażące dysproporcje poziomu życia;
- wzrost znaczenia ekonomicznego burżuazji (magnatów);
- klęska nieurodzaju;
- rozpowszechnienie idei oświeceniowych;
b) skutki:
- zburzenie dotychczasowych porządków politycznych i społecznych w Europie;
- wzór dla ruchów rewolucyjnych w Europie i Ameryce Łacińskiej;
- zainicjowanie procesu demokratyzacji państw;
- wiele milionów ofiar w wyniku wojen oraz ruchu rewolucyjnego;
- stosowanie terroru w imię wyższych racji.
3. Konstytyucja 3 maja:
a) postanowienia:
- ustrój - monarchia konstytucyjna;
- zniesienie podziału na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie;
- zwierzchnictwo narodu;
- podział władzy;
- zniesienie "liberum veto";
- zniesienie wolnej elekcji - tron dziedziczny;
b) ocena:
Konstytucja 3 maja była potrzebna, ale została ustanowiona za późno. Można to było zrobić wcześniej, gdy Polska miała więcej wpływów, a nie wtedy, gdy znalazła się "między młotem a kowadłem".
4. Insurekcja kościuszkowska:
a) przyczyny:
- obrona Konstytucji 3 maja;
- obrona kraju przed zaborcami i w konsekwencji trzecim rozbiorem Polski;
- walka o wolność;
b) skutki:
-w trakcie walk Rosja, Prusy i Austria podpisały decyzję o ostatecznej likwidacji państwa polskiego;
- "rzeź Pragi" - szturm zaborców na warszawską Pragę, który ambasador brytyjski określił jako "najstraszliwsze i niepotrzebne barbarzyństwo".
58 4 58