Zad 1
Wskaż najmniejszą wartość odpowiedniej wielkości fizycznej:
A. 0,03 km, 3000 dm, 300cm
B.0.375 t, 37,5 kg, 375000 dag
C. 0,2 h, 15 min, 950 s

Zad2
Oblicz objętośc kry lodowej o wymiarach 0,2 m X 10m X 1,5 m

Zad 4
Boisko piłkarsie ma wymiary 50m X 100 m. Ile to arów ?

Zad 5.* Ile m² ma gospodarstwo rolne zawierające 20 ha ziemi ornej, 10 a nieużytków i podwórko o wymiarach 10m X 20 m

Zad 6
Wykorzystująć zależność że 1 kg may Ziemia przyciąga siłą około 10 N oblicz:
a. ciężar ciała o masie 50 kg
b. masę ciała o ciężarze 50N

Pliss zróbcie wszystki mam to na jutro, a zupełnie nie wiem o co kaman...

1

Odpowiedzi

2009-10-08T00:47:21+02:00
Zad 1
Wskaż najmniejszą wartość odpowiedniej wielkości fizycznej:
A. 300cm
B. 37,5 kg
C. 0,2 h

Zad2
Oblicz objętośc kry lodowej o wymiarach 0,2 m X 10m X 1,5 m

0,2 m X 10m X 1,5 m = 3m²

Zad 4
Boisko piłkarskie ma wymiary 50m X 100 m. Ile to arów ?
1a = 100m²

50m X 100 m = 5000m² = 50a

Zad 5.* Ile m² ma gospodarstwo rolne zawierające 20 ha ziemi ornej, 10 a nieużytków i podwórko o wymiarach 10m X 20 m
1a = 100m²
1ha = 10000m²

200000m² + 500m² + 200m² = 200700m²

Zad 6

Wykorzystująć zależność że 1 kg masy Ziemia przyciąga siłą około 10 N oblicz:
a. ciężar ciała o masie 50 kg = 500N
b. masę ciała o ciężarze 50N = 5kg
6 4 6