Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem N2+ 3H2--- 2NH3
a) oblicz ile moli amoniaku powstanie w reakcji 0,2 mola azotu z odpowiednią ilością wodoru.
b) podaj ile cząsteczek amoniaku znajduję się w obliczonej powyżej liczbie moli amoniaku.


7. Jedną z metod otrzymywania wapna palonego (CaO) jest termiczny rozkład wapienia (CaC03).rozkładowi poddano 6 moli wapienia
oblicz ile moli i cząsteczek tlenku węgla (IV) otrzymano w tej reakcji

1

Odpowiedzi

2010-02-03T18:43:58+01:00
A) stosunek molowy azotu do amoniaku w tej reakcji masie jak 1:2 .Skoro uzyto 0,2 mola azotu, to musiało powstac dwa razy więcej amoniaku czyli 0,4 mola
b) 1 mol to 6,02 x 10(do)23 czasteczek. To 0,4 mola obliczysz mnożąc te liczbe przez 0,4 = 2,408 x 10(do)23 cząsteczek NH3

7. CaCO3 ---> CaO + CO2 Stosunek molowy wapienia do tlenku węgla to 1:1 czyli z 6 moli CaCO3 musiało powstac tez 6 moli CO2 a to oznacza 6 razy 6,02 x10(do)23 = 3,612 x 10(do)24