1.Wypisz z atlasu geograficznego po dwa rytuły map wykonanych metodami wymienionymi poniżej.
Metoda kartogiagramu:
a)
b)
Metoda sygnaturowa:
a)
b)
2.Poproszę o skan rysunków.Jeżeli nie amcie takij opcji pomóżcie mi zrobić 1
Wykonaj za pomoca czterech poziomic rysunek kotliny i wzgórza.pamiętaj o wpisaniu wartości poziomic.

Potrzebuje to na dziś.

1

Odpowiedzi

2009-10-08T07:27:19+02:00
1.Metoda kartogiagramu:
a) mapa, na której słupkami oznaczono wielkość produktu krajowego brutto poszczególnych państw
b)mapa z zaznaczonymi miastami, na których wielkość diagramów - kół odpowiada liczbie ich mieszkańców


Metoda sygnaturowa:
a)uprawa roślin
b)hodowla zwierząt
17 3 17