Pomooocy ..! To na jutro..!
a) Opisz zagrożenia gospodarki Arabii Saudyjskiej wynikające z uzależnienia dochodów państwa od sprzedaży ropy naftowej.
b) Napisz, w jaki sposób Arabia Saudyjska może przeciwdziałać tym zagrożeniom.
W ćwiczeniach do geografii do 2 klasy gim. "Puls Ziemi" nowa era.
Na stronie 45 ;) .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:36:53+01:00
A) Dzięki wysokim zyskom ze sprzedaży ropy naftowej, Arabia Saudyjska stała się najbogatszym krajem Azji, pieniądze są głównie lokowane w edukację, rozbudowę infrastruktury transportowej, budowę wodociągów, import żywności i maszyn. Jeśli Arabia Saudyjska uzależni się od dochodów z eksportu ropy, kraj będzie narażony na duże straty, ponieważ zmniejszy się znacznie budżet państwa. Ograniczy to rozwój edukacji, rozbudowę infrastruktury i wodociągów oraz import żywności i maszyn.
B) Arabia Saudyjska może postawić na usługi, dążyć do rozwoju odnawialnych źródeł energii, postawić na przemysł high-technology, ograniczyć wydatki, strać się zwiększyć budżet państwa.