Zad.1-Oblicz z obliczeniami.
a)Zamień na centymetry:
4mm=
b)Zamień na dekagramy:
1,3kg=
1/5kg=
520g=
12g=
c)Zamień na gramy:
14dag=
1,7dag=
6kg=
0,3kg=

zad.2
a)zamień na centymetry:
72,25m=
25,6=
7mm=
0,3mm=
b)zamien na metry:
2,651km=
17,5cm=
2,5dm=
2,5mm=
c)zamien na kilogramy:
8,5t=
25,05dag=
6,8dag=
34,5g=

PROSZE Z OBLICZENIAMI !!!

2

Odpowiedzi

2009-10-07T15:09:56+02:00
Zad.1-Oblicz z obliczeniami.
a)Zamień na centymetry:
4mm=0,4 cm bo 1cm to 10mm
b)Zamień na dekagramy:
1kg=100dag
1,3kg=130 dag
1/5kg=20 dag
1 dag to 10 g
520g=520:10=52 dag
12g=1,2 dag
c)Zamień na gramy:
14dag=14*10=140g
1,7dag=1,7*10=17g
6kg=6*1000=6000g
0,3kg=30 dag=300g

  • Użytkownik Zadane
2009-10-07T15:23:51+02:00
Zad.1.
a)
4mm=4:10 cm=0,4 cm
albo inaczej
1 cm=10 mm, więc 1mm=1/10 cm=0,1 cm
4 mm=4*0,1 cm=0,4 cm
b)
1,3 kg=1,3*100 dag=130 dag bo 1kg=100dag
1/5 kg=1/5*100 dag=1/5*100/1 dag=100/5 dag =20 dag bo 1kg=100 dag
520g=520:10 dag=52 dag
lub inaczej
1 dag=10 g czyli 1 g=1/10dag=0,1 dag
zatem 520g=520*0,1 dag=52 dag
Podobnie 12 g=12:10 dag=1,2 dag lub 12*0,1 dag=1,2 dag
c)
14 dag=14*10=140 g bo 1 dag=10 g
1,7 dag=1,7*10 g=17 g bo 1 dag=10 g
6 kg=6*1000 g=6000 g bo 1 kg=1000 g
0,3 kg=0,3*1000 g=300g bo 1 kg=1000 g
Zad.2.
a)
72,25 m=72,25*100 cm=7225 cm bo 1 m=100 cm
25,6 m=25,6*100 cm=2560 cm bo 1 m=100 cm
7 mm=7:10 cm=0,7 cm lub inaczej jeśli 1cm=10 mm to 1 mm=1/10cm=0,1 cm więc 7 mm=7*0,1 cm=0,7 cm
Podobnie 0,3 mm=0,3 :10 cm=0,03 cm lub 0,3 mm=0,3*0,1 cm=0,03 cm
b)
2,651 km=1,651*1000m=1651 m bo 1km=1000m
17,5 cm=17,5:100 m=0,175 m lub inaczej jeśli 1m=100cm to 1cm=1/100 m=0,01m więc 17,5 cm=17,5*0,01m=0,175m
2,5 dm=2,5:10=0,25m lub inaczej jeśli 1m=10dm to 1 dm=1/10m=0,01m zatem 2,5 dm=2,5*0,1 m=0,25 m
2,5mm=2,5:10 cm=0,25 cm=0,25:100 m=0,0025m lub jeśli w 1 m=100cm i w 1cm=10 mm to w 1m=100*10mm=1000mm więc 1 mm=1/1000m=0,001m więc 2,5mm=2,5*0,001m=0,0025m
c)
8,5t=8,5*1000kg=8500kg bo 1 t=1000 kg
25,05 dag=25,05:100 kg=0,2505kg lub inaczej 1kg=100 dag więc 1 dag=1/100 kg=0,01 kg więc 25,05dag=25,05*0,01 kg=0,2505 kg
Tak samo jak wcześniej 6,8 dag=6,8:100 kg=0,068kg lub 6,8dag = 6,8*0,01 kg=0,068 kg
34,5g=34,5:1000kg=0,0345kg lub inaczej 1kg=1000g więc 1 g=1/1000 kg=0,001 kg więc 34,5 g=34,580,001kg=0,0345kg
2 3 2