Na żarówce jest wpis 220V i 100 W oblicz natężenie pradu jakie płynie przez tę żarówkę właczoną do sieci (230V ) Jaki opór stawia żarówka podczas świecenia ? Jaką pracę wykonuje prąd elektryczny , gdy żarówka świeci się 10h ? Ile to kosztuje?

3

Odpowiedzi

2010-02-03T18:45:15+01:00
Dane:
U = 230 V
P =100W
Rozw.:
P = U²/R
R = U²/P = (230 V)²/ 100 W = 52900 V² / 100 W ≈ 529 Ω
Natężenie przy napięciu 220V
I = P/U = 100 W/ 230 V = 0,43A
W = P × t = 0,1 kW × 10 h = 1 kWh
1 kWh × 0,52 zł/kWh = 0,52 zł
2010-02-03T18:50:11+01:00
I = P/U
I ≈ 0,43 A
R = U/I
R ≈ 534,88 Ω
W w czasie 10 h = 100 W * 36000s = 3600 kJ = 1kWh
A koszt zmienia zmienia sie w zaleznosci od kosztu za kilowatogodzine
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:09:47+01:00
P - moc żarówki = 100W
U1 - napięcie znamionowe żarówki = 220V
U - napięcie = 230V
R - opornośc żarówki = ?
I - prąd żarówki = ?
P = U1²/R = UI
R = U1²/P = 220²/100 = 484 omy
P1 - moc żarówki przy napięciu 230V = U²/R = 230²/R = 109,3W
P1 = UI
I - prąd w żarówce = P1/U = 109,3/230 = 0,48A
T - czas świecenia = 10h = 36000 s
W - praca = P1T = 109,3W razy 36000s = 3934800 Ws = 3934800J
K - koszt świecenia = 1,093 kWh razy 0,35 zł = 0,38 zł
odp
prąd płynący przez żarówkę przy 230V wynosi 0,48A , oporność żarówki wynosi 484 omy, praca prądu wynosi 3934800J , koszt świecenia wynosi 0,38 zł