Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników :
a) {3x+y=5
{2x-y=0
b) {2x-y=5
{x+y=4
c){-x-y= -6
{-x+y=2
d){4x-5y= -4
{-2x+3y=1,1
e){-2x+y=0
{3x- 3y=1
f) {3x-2y=0
{2x-5y= -19
g) {-4+1,2y= -1
{5x-6y=1,25
h) {3x+6(y-2)=0
{x+3y-4=0
z góry dziękuję ; ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:11:40+01:00
A)
{3x+y=5
{2x-y=0

y=5-3x
2x –(5-3x)=0

y=5-3x
2x-5+3x=0

y=5-3x
5x=0+5

y=5-3x
5x=5 /:5

y=5-3x
x=1

y=5-3*1
x=1

y=5-3
x=1

y=2
x=1

b)
{2x-y=5
{x+y=4

2x-y=5
x=4-y

2(4-y)-y=5
x=4-y

8-2y-y=5
x=4-y

-3y=5-8
x=4-y

-3y=-3 /:-3
x=4-y

y=1
x=4-1

y=1
x=3

c)
{-x-y= -6
{-x+y=2

-x=-6+y /:-1
-x+y=2

x=6-y
-6+y+y=2

x=6-y
2y=2+6

x=6-y
2y=8 /:2

x=6-y
y=4

x=6-4
y=4

x=2
y=4

d)
{4x-5y= -4
{-2x+3y=1,1

4x=-4+5y /:4
-2x+3y=1,1

x=-1+1,25y
-2(-1+1,25y) +3y=1,1

x=-1+1,25y
2-2,5y+3y=1,1

x=-1+1,25y
0,5y=1,1-2

x=-1+1,25y
0,5y=-0,9 /:0,5

x=-1+1,25y
y=-1,8

x=-1+1,25*1,8
y=-1,8

x=-1+2,25
y=-1,8

x=1,25
y=-1,8

e)
{-2x+y=0
{3x- 3y=1

y=0+2x
3x-3(0+2x)=1

y=0+2x
3x-6x=1

y=0+2x
-3x=1 /:3

y=0+2x
x=-1/3

y= 2 * -1/3
x=-1/3

y=-2/3
x=-1/3


f)
{3x-2y=0
{2x-5y= -19

3x=2y /:3
2x-5y= -19

X=2/3 y
2(2/3y)-5y=-19

X=2/3 y
4/3y – 5y=-19


X=2/3 y
4. 1/3y = -19

X=2/3 y
y=-4.5/13

x=2/3 *- 4.5/13

y=-4.5/13
x=-2. 12/13


g)
{-4+1,2y= -1
{5x-6y=1,25

1,2y=-1+4
5x-6y=1,25

1,2y=3 /:1,2
5x-6y=1,25

y=2,5
5x-6*2,5=1,25

y=2,5
5x=1,25+15

y=2,5
5x=16,25 /:5

y=2,5
x=3,25

h)
{3x+6(y-2)=0
{x+3y-4=0

3x+6y-12=0
x=4-3y

3(4-3y)+6y=0
x=4-3y

12-9y+6y=0
x=4-3y

-3y=-12 /:-3
x=4-3y

y=4
x=4-3*4

y=4
x=4-12

y=4
x=-8