Oblicz masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę trzech naturalnych izotopów o liczbach masowych 28, 29, 30, których zawartość procentowa wynosi odpowiednio 92,3%, 4,7%, 3,0%. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym i określ skład jego najbardziej rozpowszechnionego nuklidu.

1

Odpowiedzi

2009-10-07T17:37:32+02:00
Oblicz masę atomową pierwiastka stanowiącego mieszaninę trzech naturalnych
izotopów o liczbach masowych 28, 29, 30, których zawartość procentowa wynosi odpowiednio 92,3%, 4,7%, 3,0%. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym i określ skład jego najbardziej rozpowszechnionego nuklidu.

m₁ - masa tego pierwiastka

m₁ = (28u×92,3% + 29×4,7% + 30×3%)÷100%

m₁ = 28,107u ≈ 28u

₂₈Si = 14 protonów + (28-14) neutronów + 14 elektronów =
14p + 14n + 14e.