PLASTYKA 2 GIM. DAJE NAJ!!!! POTRZEBNE OD ZARAZ
1. Uzasadnij stwierdzenie, że architektura jest sztuką , która ma służyć człowiekowi.

2.Opiszę podane rzeźby odczytując intencje artysty:
a) Antoine-Louis Barye - Lew depczący węża (Lew walczący z wężem)
b) Auguste Rodin - Myśliciel
c) Jean Baptiste Carpeaux - Taniec

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T16:40:27+01:00
Architektura wywiera na ludzi wielki wpływ. Wielu z nich pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wielki. Amerykański socjolog Marshall Mcluhan dostrzegł wyraźnie te wpływy, które dotyczą nie tylko architektury, ale całego otoczenia: Kształty, jakie przybiera techniczne otoczenie są ideo-ramami. Każdy kształt (praktyczny wynalazek czy cała metropolis), każda sytuacja zaplanowana i zrealizowana przez twórczą inteligencję człowieka to okno ukazujące nam lub wypaczające rzeczywistość. Dzisiaj, kiedy technika potęgi używa całego planetarnego otoczenia, urabiając je, jakby to był materiał sztuki, natura znikła wraz z poezją natury. A rola sali szkolnej zmniejszyła się, bo znika monopol kultury książkowej. (...) Widzimy dzisiaj nową sytuację, bo i starzy i młodzi uczą się w szkołach bez ścian. Całe miejskie otoczenie stało się agresywnie pedagogiczne, każdy człowiek i każda rzecz coś oświadczają, do czegoś nawołują. Mcluhan nie wyjaśnia jednak, czego uczą nas te ideo-ramy. Bardzo ważne jest zaś uświadomienie sobie tego, aby wiedzieć, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.

1 5 1
2010-02-04T18:05:05+01:00
Architektura to sztuka kształtowania i organizowania przestrzeni w celu zaspokojenia meterialnych i duchowych potrzeb człowieka;obejmuje planowanie urbanistyczne,projektowanie obiektów mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej świeckich i sakralnych,budownictwa wiejskiego,przemysłowego,projektowanie wnętrz,kształtowanie obrazu i terenów zielonych,także ochronę i konserwację zespołów i obiektów zabytkowych.Łączy w sobie sztukę i dyscypliny techniczne,korzysta z takich nauk jak:socjologia,psychologia,ekonomia.Architektura jako umiejętność twórczego i świadomego oddziaływania na przestrzeń występuje od zarania dziejów,jest wciąż doskonalona pod względem rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych,a jej formy i wyraz artystyczny zmieniają się pod wpływem warunków ekonomicznych,ideologii,poglądów na sztukę i mód.Narody i społeczności na przestrzeni dziejów tworzyły architekturę o własnych,odrębnych cechach np.:architektura starożytnego Egiptu,Grecji,Rzymu,bizantyjska, mauretańska,japońska.W Europie w czasach nowożytnych panowały do końca XIX w.style:romański,gotycki,renesans,barok,rokoko,klasycyzm,secesja,ale obiekty wznoszone wg.ich reguł w poszczegónych krajach były modyfikowane przez lokalne tradycje budowlane np.:gotyk nadwiślański w Polsce.W XX w.dominującym na świecie stylem stał się modernizm,rozwiązania architektoniczne upodobniły się do siebie,niezależnie od kraju i kontynentu.Od 1960-1970 większość zjawisk w dziedzinie architekturze okraśla się jako postmodernizm,odmiennymi cechami wyróżnia się dekonstruktywizm,ogłoszony w 1988.W wielu krajach obserwuje się nawrót do architektury regionalnej,traktowanej jako inspiracja współczesnych rozwiązań.

Te informacje pochodzą z mojej pracy.POZDRAWIAM.
1 4 1
2010-02-04T21:30:42+01:00
2.Opiszę podane rzeźby odczytując intencje artysty:
a) Antoine-Louis Barye - Lew depczący węża (Lew walczący z wężem)
Rzeźba ta przedstawia rozwścieczonego Lwa, który mierzy się wzrokiem z rozwścieczonym wężem. Artysta starał się oddać dramatyzm oraz gwałtowność walki. Rzeźba ta jest dynamiczna i malownicza, obrazująca uczucia walczących zwierząt.

b) Auguste Rodin - Myśliciel
Rzeźba przedstawia pochylonego człowieka w stanie rozważania. Człowiek ten zmaga się z wewnętrznym konfliktem. Artysta doskonale unaocznił stan osoby zadumanej, myślącej, dzięki czemu rzeźba ta stała się symbolem wysiłku intelektualnego i filozoficznych rozważań.

c) Jean Baptiste Carpeaux - Taniec
Rzeźba przedstawia grupę bawiących się młodych ludzi. Trzymające się za ręce nagie kobiety okrążają w tańcu przygrywającego, rozweselonego młodzieńca. Artysta poprzez mimikę twarzy postaci oraz ich sposób poruszania i zachowanie doskonale ukazał cechy ich charakteru.

1 4 1