1)
a) podaj nazwy soli :
-NH₄NO₃
-AlOHSO₄
-KHS
-Mg(H₂PO₄)
-Cr₂(SO₄)
-NaHSO₃
-NaNO₂
-Cu₂S
-CuCl₂
-2H₂O
-FeCl₃
-Al(OH)₂Cl
-PbI₂
-CaCl₂
-6H₂O
-NaH₂PO₄
b) napisz wzory następujących soli:
-węglan wapnia
-dwufosforan(V) sodu
-jodek żelaza(III)
-wodorowęglan potasu
-dziesięciowodny siarczan (VI)sodu
-chlorek wodorotlenek magnezu
-fosforan(V)amonu
-azotan(V)żelaza(III)
-siarczan(VI)bizmutu(III)
-węglan dwuwodorotlenek dwumiedzi(II)
-wodorowęglan amonu
c) podaj nazwy systematyczne wymienionych niżej soli:
-Al₂O₃
-Ni(OH)₂
-HCIO
-Li₂S
-NH₄HCO₃
-AIOHSO₄
-Na₂SO₄
-10H₂O
-H₂Se
-MgC₂
-CaO
-CsOH
-H₄P₂O₇
-K₃PO₄
-H₂S
-KHS
-CaOHCl
-CuCl₂
-2H₂O
-NaH
-Mg₃N₂
-Ni₂O₃
-Cu(OH)₂
-Ca(NO₃)₂
-Na₂HPO₄
-Al(OH)₂Cl
-N₂H₄
-Al₂(SO₄)₃
-18H₂O
-Hl.

Potrzebuję pilnie na jutro .. :):)

1

Odpowiedzi

2010-02-03T20:54:34+01:00
1. a)podaje po kolei nazwy:
-azotan(III)amonu )jeśli NH4NO2 lub azotan (V) amonu jeśli NH4NO3
-siarczan(VI)hydroksoglinu
-wodorosiarczek potasu
-diwodorofosforan magnezu -(w Twoim wzorze jest błąd: powinna byc mała dwójka za nawiasem bo H2PO4 jest jednowartosciowe)
-siarczan(VI) chromu(III) -[znów brakuje trójki za nawiasem czyli powinno byc :
Cr2(SO4)3]
-wodorosiarczan(IV)sodu
-azotan (III)sodu
jeśli NaNO2 lub azotan(V)amonu jeśli NaNO3
-siarczek miedzi(I)
--Chlorek miedzi(II)
-dwie czasteczki wody (obawiam sie, ze tu chodziło o jakiś hydrat ale nie napisano całego wzoru
-chlorek zelaza(II) lub(III) - zależy czy we wzorze dwójka czy trójkla ja tych małych nie rozróżniam na pewno
-chlorek dihydroksoglinu
-jodek ołowiu(II)
-chlorek wapnia
-sześć czasteczek wody --(pewnie znowu miał byc hydrat)
-diwodorofosforan sodu
b) pisze kolejno wzory:
-CaCO3
-pewnie chodzi o dwuwodorofosforan a wtedy:NaH2PO4
-FeI3
-KHCO3
-Na2SO4 * 10H2O
-MgOHCl
-(NH4)3PO4
-Fe(NO3)3
-Bi2(SO4)3
-(CuOH)2CO3
-NH4HCO3
c)Tu sa nie tylko sole, ale nazywam wszystko po kolei
-tlenek glinu
-wodorotlenek niklu(II)
-kwas chlorowy(I)
-siarczek litu
-wodorowęglan amonu
-siarczan(VI)hydroksoglinu
-siarczan(VI) sodu
- dziesięć czasteczek wody
-selenowodór
-węglik magnezu
-tlenek wapnia
-wodorotlenek cezu
-H4P2O7 - kwas pirofosforowy
-kwas ortofosforowy
-siarkowodór
-wodorosiarczek potasu
-chlorek hydroksowapnia
-chlorek miedzi(II)
-dwie czasteczki wody (pewnie hydraT)
-wodorek sodu
-azotek magnezu(?)
-tlenek niklu(III)?
-wodorotlenek miedzi(II)
-azotan(V)wapnia
-wodoroortofosforan lub wodorofosforan sodu
-chlorek dihydroksoglinu lub nowa moda :chlorek dwuwodorotlenek glinu
-nie wiem
-siarczan(VI)glinu
-znów bład
-jodowodór


10 4 10