Odpowiedzi

POZYTYWNE:
- "CZERWONY WĘGIEL"
- TURBINY
- GLEBY POWULKANICZNE
NEGATYWNE:
- CHMURY GOREJĄCE
- LAWINY I OPADY PIROKLASTYCZNE
- LAHARY
- LAWINY GRUZOWE
- WYLEWY LAW
- GAZY WULKANICZNE
- TSUNAMI
- TRZĘSIENIA ZIEMI

proszę o naj :)
107 4 107
Tsunami I tszęsienia ziemi no cchyba nie
Chyba tak :) mądralo
Erupcja wulkanu jest bardzo niebezpieczna i niszcząca.
Lawa niszczy pola uprawne co powoduje głód i choroby epidemiczne. Nawet długo po wybuchu wulkanu w powietrzu unoszą się chmury gorejące, trujące gazy, opady popiołowe.
Pozostałe skutki erupcji wulkanu to:
-lawiny gruzowe
-wylewy law
-inne czynniki, np. wstrząsy sejsmiczne

liczę na naj... proszę
89 4 89