Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:55:47+01:00
Wartość życia jawi się jako dar - otrzymany darmo od Boga i przekazany dalszym pokoleniom.
Czasem trzeba aż zagrożenia życia, by nagle odczuć, jak ogromną ma wartość, jak jest bezcenne, chociaż nie jest wolne od trudu i cierpienia.


Często w dzieciństwie, jeszcze przed dojrzałością, rodzi się w nas pytanie o cel, o sens, o wartość czy może nawet o jakość życia. O to, co z niego można zrobić, co trzeba zrobić, by nie zmarnować, nie zaprzepaścić wartości powierzonej nam przez Boga. Wtedy właśnie można, a nawet trzeba rozważyć własne życie jako postawione człowiekowi zadanie o kilku niewiadomych: jak żyć, dla czego lub dla kogo.
Dlatego najważniejszym zadaniem każdego człowieka jest takie pokierowanie swoim rozwojem, aby jego życie było twórcze i spełnione.

Życie jest darem Boga ofiarowanym darmo człowiekowi. Każda osoba ludzka musi dokonać wyboru pomiędzy drogą wiodącą do życia wiecznego a drogą zmierzającą do śmierci. Tylko Bóg, który stworzył człowieka, może zaspokoić wszystkie jego pragnienia i ofiarować mu życie w pełni. Wszyscy ludzie chcą być szczęśliwi i nieustannie dążą do pełni życia. Często jednak człowiek bywa ślepy i szuka szczęścia tam, gdzie nigdy nie znajdzie, albo postanawia chwytać przyjemności danej chwili, a później, gdy napotyka trudności, zniechęca się i myśli, że prawdziwe szczęście nie istnieje, jest tylko ułudą. A jednak prawdziwe szczęście istnieje. Bóg bowiem wypisał w sercu każdego człowieka głód i pragnienie szczęścia i tylko od nas zależy, czy skierujemy nasze życie ku radości.