Moc prądu przemiennego doprowadzonego do transformatora oprzekładni 0,1 wynosi 100kW jakie natężenie prądu otrzymamy w uzwjeniu wtornym jeżeli w uzwojeniu pierwotnym wynosiono 50A. Jakie napięcie ma prąd w uzwojeniu pierwotnym a jakie w uzwojeniu wtórnym???
DANE:
p₁=100 kW
K=0,1
I₁=50A

1

Odpowiedzi

2010-02-03T19:04:16+01:00
P₁=U₁×I₁
U₁=P₁/I₁=100kW/50A=100000W/50A=2kV=2000V
K=U₂/U₁
U₂=K×U₁=0.1×2000V=200V
K=I₁/I₂
I₂=I₁/K=50/0,1=500A
I₂-prąd w uzwojeniu wtórnym
U₁-napięcie w uzwojeniu pierwotnym
U₂-napięcie w uzwojeniu wtórnym