Wskaż równanie , które opisuje przedstawioną sytuacje. Podaj , co we wskazanym równaniu oznacza niewiadomą x.

a) Słoik dżemu kosztuje 3,50 zł. Za dwa słoiki tego dżemu i 3 jednakowe czekolady Ania zapłaciła 16zł.

I. 3,50x+2+3=16 II. 2x+3,50+3=15
III. 3x+3,50=16 IV. 2 * 3,50+3x=16

b) Ala jest o trzy lata starsza od Oli , a Jaś jest dwa razy starszy od Oli. Razem mają 63 lata

I. x+3x+2=63 II. x+x+3+x+2=63
III. x+3x+2x=63 iV. x+x+3+2x=63

c) Obwód trapezu równoramiennego jest równy 42 dm. Jedna z podstaw tego trapezu ma długość 10 dm i jest o 6 dm krótsza od drugiej podstawy

I. x+16+10=42 II. 42=10+16-2x
III.2x+10+16=42 IV.16+10-x=42

d) Suma trzech liczb jest równa 48. Druga liczba jest trzy razy większa od pierwszej , a trzecia jest o dwa mniejsza od pierwszej

I. x+x+3+2-x=48 II. x+3x+x:2=48
III. x+3x+x-2=48 IV. x+3x+2x=48

3

Odpowiedzi

2010-02-03T18:56:27+01:00
2010-02-03T18:59:17+01:00
A)IV gdzie x oznacza cene czekolady
b)III gdzie x oznacza wiek Oli
c)III gdzie x oznacza dlugosc ramion trapezu
d)II gdzie x oznacza wartosc pierwszej liczby
10 4 10
2010-02-03T19:09:14+01:00
Ad. a ) IV 2 * 3,5 + 3* 3 = 16
ad. b) IV x + x+3 + 2x =63
4x+3=63/3
4/3 x + 1 =21
4/3 x =20 / * 3/4
x=15
ad.c )
pole trapezu to (a+b)*h/2
a wiec 26 * h / 2 = 42
13 * h = 42
zadna z powyzszych odpowiedzi mi nie pasuje
ad. d)
III
x + b +c = 48
b= 3 x
c= x -2
x+3x+x-2=48
5x=50
x=10
15 3 15