Zad1.
a)Wupisz wszystie liczby calkowite spelniajace warunek |x|< 3.
b)Podaj przyklady trzech liczb ujemnych i trzech liczb dodatnich spelniajacych warunek |x| > 7.

Zad2.Czy to jest mozliwe?Wpisz obok TAK lub NIE.
a)|x|=|y|=-1 .....
b)|x|=x ......
c)-|x|=x i x =/ 0 .....
d|x|=|y| i x=/y .....

Zad3.Wiadomo ze a < 0 , b< 0 i a<b.Wstaw znak < lub >: |a| ? |b|

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T18:56:31+01:00