50 pkt to duzo jak za te zadanie :P

rozwiąż metodą podstawiania

{2x-2y=7
{4x+3y=21

{0,4x+0,3y=1,4
{0,1x+3y=2,3

{2x+3y=14
{3x-2y=8

{1/2x-2y=8
{2x+5y=6

{1/2x-3/4y=0
{2/3x+1i1/4y=9

{3x+4y=1i2/3
{6x+3y=1i1/4

{2x+y=-4
{x-2y=7

{1/2x+3y=11
{1/4x-2y=-5

{2x-10y=-10
{3y-2x=10

Prosze z rozwiązaniami :)

1

Odpowiedzi

2010-02-03T19:12:43+01:00
A)
2x-2y=7 // *(-2)
4x+3y=21

-4x+4y=-14
+ 4x+3y=21
0x+7y=7
7y=7 //:7
y=0

2x-2*1=7
2x=7-2
x=2,5

b)
0,4x+0,3y=1,4 // * (-10)
0,1x+3y=2,3

-4x-3y=-14
+ 0,1x+3y=2,3
-3,9x=-11,7 //:(-3,9)
x=3
0,1*3+3y=2,3
0,3+3y=2,3
3y=2
y=2/3 ~ 0,67

c)
2x+3y=14 //:2
3x-2y=8

x=7-1,5y
3*(7-1,5y)-2y=8

x=7-1,5y
21-4,5y-2y=8

-6,5y=-13 // :(-6,5)
x=7-1,5y

y=2
x=7-1,5*2

y=2
x=-1

d)
0,5x-2y=8 //*4
2x+5y=6

2x=32+8y
32+8y+5y=6

13y=-26
2x=32+8y

y=-2
x=16-8

y=-2
x=8

e)