Uporzadkuj Jednomiany
a) d*(-3)*c
b)3(-x)(-a)
c)zy*jedna druga y
d) 2cd*(-9)*d
e)jedna czwarta abb * (-2a)
f) jedna czwarta a do kwadratu * 4 (-a)*(-5)
g) 3x do kwadratu y * (-jedna szósta xy)
h) -3(-x)(-x)*(-y)
i) 0,2tsts do kwadratu * (-15)
Prosze o wszystkie obliczenia.!!
Dzięękuję.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T20:16:14+01:00
D*(-3)*c= (-3)cd
3(-x)(-a)=3(-a)(-x)
zy*½y=½y²z
2cd*(-9)*d=2*(-9)*c*d²=(-18)cd²
¼*abb*(-2a)=¼*(-2)*a*b²=-½ab²
¼ a ² * 4 (-a)*(-5)=4*(-5)*¼*a²*(-a)=-5*a*a*(-a)
3x do kwadratu y * (-jedna szósta xy)
-3(-x)(-x)*(-y)
0,2tsts do kwadratu * (-15)
1 2 1