Szczęście przynosi mi słoń. Dostałam go od dziadka.Słonik jest mały. Dzięki niemu dostaję dobre oceny. On zawsze daje mi dużo energii. Zawsze chroni mnie przeciw nieszczęściami i chorobami.

Nieszczęście przynosi mi liczba 13. Trzynastego w piątek zawsze mam pecha. Mój kolega ma nr 13 w dzienniku i dostaje bardzo słabe stopnie.

3

Odpowiedzi

2010-02-03T19:04:08+01:00
Glück bringt mir ein Elefant. Ich habe es von dziadka.Słonik klein ist. Dank ihm habe ich dort gute Noten. Er gibt mir immer eine Menge Energie. Immer schützt mich gegen Katastrophen und Krankheiten.

Das Unglück bringt mich auf Platz 13 Freitag, der dreizehnte habe ich immer Pech. Mein Freund hat einen 13 in der Zeitschrift und bekommt sehr schlechte Noten.
1 5 1
2010-02-03T19:04:27+01:00
Czasami tak jest że przedmioty otrzymane od innych ludzi dają wielkoą " moc"> Ale nie koniecznie nr 13 nie jest pechowy tylko zawsze tak było że 13 jest pechowa > Wystarczy że uwierzymy w siebie:)):
4 1 4
2010-02-03T21:04:31+01:00
Szczęście przynosi mi słoń. Dostałam go od dziadka.Słonik jest mały. Dzięki niemu dostaję dobre oceny. On zawsze daje mi dużo energii. Zawsze chroni mnie przeciw nieszczęściami i chorobami.

Das Glück bringt mir ein Elefant. ich habe ihn von meinen Großvater bekommen. Dank den Elefant hebe ich viele gute Noten. Er gibt mir immer viel Energie. Immer beschützt er mich von Unglücken und Krankheiten.


Nieszczęście przynosi mi liczba 13. Trzynastego w piątek zawsze mam pecha. Mój kolega ma nr 13 w dzienniku i dostaje bardzo słabe stopnie.

Das Unglück bringt mir die Nummer 13. Dreizehnten am Freitag habe ich immer Pech. Mein Freund hat die Nummer 13 in den Schulbuch und immer kriegt er schlechte Noten.


Mam nadzieję że pomogłam,
Pozdrawiam ;)
1 5 1