Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:11:25+01:00
Glomeracja monocentryczna – duże skupisko ludności, w którego centrum znajduje się ośrodek miejski (tzw. rdzeń), a naokoło są przyrośnięte miasta satelitarne oraz zurbanizowane wsie. Miasta satelitarne najczęściej pełnią funkcje dzielnic sypialnych lub przemysłowych. Z czasem strefa podmiejska może zostać wchłonięta przez powiększające się miasto, stając się jego integralną częścią.

Aglomeracja policentryczna w szerokim rozumieniu to rodzaj konurbacji, w wąskim rozumieniu to synonim konurbacji.

Przykładem aglomeracji policentrycznej jest aglomeracja rybnicka powstała z dawnej, słabo zaawansowanej konurbacji czy aglomeracja bydgosko-toruńska powstała w efekcie zbliżenia pól oddziaływań dwóch większych miast.

Istotnym elementem jest używanie nazwy aglomeracja w odniesieniu do układów policentrycznych. Zgodnie z przyjętymi w naukach geograficznych zasadami, aby użyć w odniesieniu do układu wieloogniskowego określenia aglomeracja trzeba zaznaczyć jednocześnie, że ma się na myśli aglomerację policentryczną. W przypadku, gdy mowa o formie, która jest konurbacją de facto, najlepiej ją tak po prostu nazwać, np. policentryczna aglomeracja bydgosko-toruńska, konurbacja katowicka.

Pojęcie aglomeracja, z następującym za nim określeniem geograficznym jest zarezerwowane dla aglomeracji monocentrycznych, np. aglomeracja warszawska, aglomeracja londyńska itp.
2010-02-03T19:12:56+01:00
Aglomeracja monocentryczna -zespół miejski z ośrodkiem dominującym (stolice państw), a policentryczna - zespół równorzędnych miast pomiędzy którymi zatarły się granice.