Podczas wycieczki w Gury Świętokrzyskie uczniowie nocowali w schrnisku Młodzieżowym w dolinie rzeki Lubrzanki na wysokości 271 m n.p.m. Oblicz wysokość Łysicu mierzoną względem scroniska i wpisz ją w tabeli.
Schronisko nad lubrzanką | Łysica
Wysokość bezwzględna.
Wysokosć łysicy
Względem schroniska:

1

Odpowiedzi

2010-02-03T19:25:37+01:00
Schronisko nad lubrzanką | Łysica
Wysokość bezwzględna.271 m n.p.m |612m.n.p.m
Wysokosć łysicy 612-271=341m.p.p.m|612m.n.p.m
Względem schroniska:0m .p.p.m |612-271=341m.p.p.m|
4 4 4