1. Liczba o 3 większej od liczby dwa razy większej od x² to:
a) 2x² + 3
b) x + 3 / 2
c) x² / 2
d) 2(x² + 3)

2. Ania ma y lat, Ewa jest od niej o 2 lata młodsza. Ile lat będzie miała Ewa za 5 lat?
a) 5(y - 2)
b) y - 2 + 5
c) ½y + 5
d) -y + 5

3. W pewnym gimnazjum jest 250 uczniów. W klasach pierwszych jest n uczniów, w klasach drugich o m więcej niż w pierwszych. Ilu uczniów jest w klasach trzecich?
a) 250 - n - m
b) 250 - n + m
c) 250 - n - m - n
d) 250 - n - n - m

3

Odpowiedzi

  • sana
  • Rozwiązujący
2010-02-03T19:05:35+01:00
2010-02-03T19:05:40+01:00
2010-02-03T19:25:12+01:00