Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:04:08+01:00
W Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim panował kryzys gospodarczy i organizacyjny a nieliczne wojsko w Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim nie było w stanie przeciwstawić się atakującym ze wschodu ludom Germańskim. Plemiona Germańskie które zbierały się wzdłuż granic państwa Rzymskiego na Renie i Dunaju w toku najazdów doprowadziły w końcu do zajęcia Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego.W roku 476 wódz Rzymski pochodzenia germańskiego Odoeaker usunął z tronu młodocianego Cesarza Romulusa Augustulusa i tę datę czyli 476 rok uważa się za czas upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego.