Odpowiedzi

2009-10-07T15:36:40+02:00
Ten wielokąt składa się z odcinka , trójkąta prostokątnego i kwadratu, gdzie
dł. odcinka = 2,
Pole trójkąta = 1/2*a*b , gdzie a=4 - odległość od punktu I(pox) do G(po x);
b= 3 , odległość po y punkyu G do osi OX
Pole trójkąta = 1/2*4*3= 6

Pole kwadratu ( punkty I,R, U i oś Ox) , gdzie d=3 - bok kwadratu
Pkw= d²=(3)²=9

Zatem pole figury = dł . odcinka +pole trójkata+pole kwadratu= 2+6+9=17
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-07T16:07:21+02:00
Tutaj trzeba narysować układ współrzędnych (dwie osie) i zaznaczyć punkty (najpierw zaznaczmy na osi x czyli tej poziomej)
a potem obliczyć pole (jak by ci były potrzebne jakieś jednostki wystarczy policzyń krateczki na układnie wspórzednym.


Pozdrawiam!:)