Odpowiedzi

2010-02-03T19:09:33+01:00
C) -x-y=-6
-x+y=2

-2x=-4/:-2
x=2

-x-y=-6
-2-y=-6
-y=-6-2
-y=-8/:-1
y=8

d){ 4x-5y=-4/*-3
-2x+3y=1.1/*5
{-12x+15y=12
{-2x+15y=5,5
-14x=17,5/:-14
x=-1.25

4x-5y=-4
4*-1.25-5y=-4
-5y=-4+
-5y=1/:-5
y=-0,25

e){-2x+y=0/*3
3x- 3y=1
{-6x+3y=0
3x-3y=1
-3x=1/:-3
x=-0,33

-2x+y=0
-2*-0,33+y=0
y=0,66+0
y=0,66

f) {3x-2y=0/*5
2x-5y= -19/*-2
{15x-10y=0
-4x-10y=38
11x=38/:11
x=3,45

3x-2y=0
3*3,45-2y=0
-2y=-10,35/:-2
y=5,17
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:38:12+01:00
C)
{-x-y= -6
{-x+y=2
2x=-4 |:2
x=-2
-x-y=6
2-y=6
-y=4 |:-1
y=-4

x=-2
y=-4

d)
{4x-5y= -4
{-2x+3y=1,1 |*2

4x - 5y = -4
-4x + 6y = 2,2
y = -1,8

4x – 5(-1,8) = -4
4x – (-9) = -4
4x + 9 = -4
4x = -13 | : 4
x = -4/13 (minus cztery trzynaste)

x = -4/13 (minus cztery trzynaste)
y = -1,8

e)
{-2x+y=0 | *3
{3x- 3y=1

-6x+3y=0
3x-3y=1
-3x=1 | : -3
x= -1/3 (minus jedna trzecia)

-6(-1/3) + 3y = 0
2 + 3y = 0
3y=-2 |:3
y= - 2/3 (minus dwie trzecie)

x= -1/3 (minus jedna trzecia)
y= - 2/3 (minus dwie trzecie)

f)
{3x-2y=0 |*2
{2x-5y= -19 |*-3

6x-4y=0
-6x+15y=57
11y=57 | : 11
y= 11/57 (jedenaście pięćdziesiątych-siódmych)

6x+4(11/57)=0
6x= - 44/57 (czterdzieści cztery pięćdziesiąte siódme) | : 6
x= 22/171

x= 22/171
y= 11/57 (jedenaście pięćdziesiątych-siódmych)

g)
{-4+1,2y= -1 |*5
{5x-6y=1,25

-20+6y=-1
5x+6y=1,25
5x=20.25 | :5
x= 4, 05

5(4,05)+6y=1.25
20.25 +6y= 1.25
6y= 19| :6
y = 6/19 (sześć dziewiętnastych)

x= 4, 05
y = 6/19 (sześć dziewiętnastych)

h)
układ sprzeczny!!!

2010-02-03T20:24:42+01:00
C)
{-x-y=-6 | +
{-x+y=2 |
_________

-2x=-4 |: (-2)
x=2

{x=2
{-2-y=-6

{x=2
{-y=-4 |x(-1)

{x=2
{y=4

d)
{4x-5y=-4 |*3
{-2x+3y=1,1 |*5

{12x - 15y=-12 | +
{-10x + 15y=5,5 |
_______________
2x=-6,5 |:2
x=-3,25

{x=-3,25
{4 * (-3,25) - 5y = -4

{x=-3,25
{-13-5y=-4

{x=-3,25
{-5y=9 |:(-5)

{x=-3,25
{y=-1,8

e)
{-2x+y=0 |*3
{3x-3y=1

{-6x+3y=0 | +
{3x-3y=1 |
__________
-3x=1 |:(-3)
x= - 1/3

{x=- 1/3
{-1-3y=1

{x=-1/3
{-3y=2 | :(-3)

{x=-1/3
{y=-2/3

f)
{3x-2y=0 | * (-5)
{2x-5y=-19 | *2

{-15x+10y=0 | +
{4x-10y=-38 |
_____________
-11x=-38 |:(-11)
x=3 5/11

{x=3 5/11
{2 * 38/11 - 5y=-19

{x=3 5/11
{76/11 - 5y = -19

{x= 3 5/11
{6 10/11 + 19 = 5y

{x=3 5/11
{25 10/11 = 5y |:5

{x=3 5/11
{285/11 :5=y

{x= 3 5/11
{5 2/11= y

g)
{-4+1,2y=-1 |*5
{5x-6y=1,25

{-20+6y=-5 | +
{5x-6y=1,25|
___________
-20+5x=-3,75
5x=16,25 |:5
x=3,25

{x=3,25
{-20+6y=-5

{x=3,25
{6y=15 |:6

{x=3,25
{y=2,5

h)
{3x+6(y-2)=0
{x+3y-4=0 |* (-3)

{3x+6y-12=0 | +
{-3x-9y=0 |
____________
-3y=12 |:(-3)
y=-4

{y=-4
{-3x +36=0

{y=-4
{-3x=-36 |:(-3)

{y=-4
{x=12

;];];]