1.Oblicz masę atomową wapnia wyrażoną w gramach, znając jego masę atomową. (40u)
2. Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażoną w jednostkach masy atomowej wiedząc, że masa jego atomu w gramach jest tówna 3,55 * 10 23 (małe 23 na górze). Podaj nazwę tego pierwiastka.
3. Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego
a) COx(małe x na dole) - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 28u.
b) NaxPO4 (małe x i 4 na dole) - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 164u.

Jest to z ćw. to pierwszej gimnazjum z cheemi temat 3.3 masa i rozmiary atomów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T08:35:33+01:00
1. m - masa pierwiastka
m=40u
m=? g
1g=6,02×10²³u

na proporcjach:
1g=6,02×10²³u
m=40u

1g×40u=6,02×10²³u×m
m=40:6,02×10²³
m=6,64×10⁻²³

2.
m=3,35×10⁻²³g
m= ? u

1u=1,66×10⁻²⁴g
m=3,35×10⁻²³g

1u×3,35×10⁻²³g=m×1,66×10⁻²⁴g
m=3,35×10⁻²³:1,66×10⁻²⁴g
m=2,02×10
m=20,2 u

3.
COx = 28u
12u + 16x=28u
16x=28-12
16x=16/:16
x=1
Wzor: CO

NaxPO4 - tutaj bez liczenia mozna odrazu odpowiedziec ze bedzie Na3PO4 bo innej mozliwosci nie ma.

NaxPO4=164u
23x + 31u + 4x16u=164u
23x + 31u + 64u=164u
23x=164-31-64
23x=69u/ :23
x=3
Wzor: Na3PO4
2 5 2