Oblicz.
a.(²/₃)⁻²-(⁴/₃)⁻¹
b.[(⅕)⁻³-(⅓)⁻⁴]⁻¹
c.4²×4⁻¹-7⁰
---------- <---To jest w ułamku.
1+2⁻³

d.(⅕)⁻³×5⁻²+(⅕)⁻²
-------------------- <------To jest w ułamku
10-(½)⁻³

e.2⁻³-(¾)⁻²×(-½)²
-------------------- <-------To jest w ułamku
9⁻¹+(-½)⁰

f.4×2⁻²-(³/₂)⁻³+9×3⁻¹
------------------------ <----------To jest w ułamku
20⁻¹×(⅓)⁻²-16×(⁴/₃)⁻³

1

Odpowiedzi

2010-02-04T13:15:18+01:00
A.(²/₃)⁻²-(⁴/₃)⁻¹=(3/2)²-(3/4)¹=9/4-3/4=6/4=1i1/2

b.[(⅕)⁻³-(⅓)⁻⁴]⁻¹=[5³-3⁴]⁻¹=[125-81]⁻¹=44⁻¹=1/44

c.4²×4⁻¹-7⁰
---------- ----=
1+2⁻³
[16x1/4-1]/[1+(1/2)³]=[4-1]/[1+1/8]=3:9/8=
=3x8/9=8/3=2i2/3

d.(⅕)⁻³×5⁻²+(⅕)⁻²
-------------------- =
10-(½)⁻³
[5³x(1/5)²+5²]/[10-2³]=
[125x1/25+25]/[10-8]=
[5+25]/2=
30/2=15


e.2⁻³-(¾)⁻²×(-½)²
-------------------- =
9⁻¹+(-½)⁰
[(1/2)³-(4/3)²x1/4]/[(1/9)¹+1=
[1/8-16/9x1/4]/10/9=
[1/8-4/9]x9/10=
[9/72-32/72]x9/10=
-23/72x9/10=-23/80f.4×2⁻²-(³/₂)⁻³+9×3⁻¹
------------------------ =
20⁻¹×(⅓)⁻²-16×(⁴/₃)⁻³
[4x1/4-(2/3)³+9/3]/[1/20x9-16x(3/4)³=
[1-8/27+3]/[9/20-16x27/64]=
3i19/27:[9/20-27/4]=
100/27:[9/20-135/20]=
100/27:[-126/20]=
100/27x[-20/126]=
100/27x[-10/63]=
-1000/1701