Odpowiedzi

2010-02-04T06:53:45+01:00
Witaj
dane: P=600W, V=1l, d=1kg/l, t1=10*C, t2=100*C, n=75%, cw=4190J/kgK
szukane: Wo, czas T
Praca użyteczna Wuż to praca zużyta na ciepło Q do ogrzania wody czyli
Wuż = Q = m*cw*(t2 - t1) = d*V*cw*(t2 - t1) = 1l*1kg/l*4190 J/kgK*90K = 377,1kJ

Wo to praca prądu elektr. zasilającego grzałkę, której część jest tracona na
uboczne straty.
Ponieważ n = Wuż/Wo więc Wo = Wuż/n = 377,1 kJ/0,75 = 502,8 kJ

Ponieważ P = Wo/T więc T = Wo/P = 502 800J/600W = 838 s = 14 min

pozdrawiam
czarnadziura
2 3 2