Odpowiedzi

2010-02-03T19:26:31+01:00
- powstanie Związku Niemieckiego
- wzmocnienie pozycji Austrii i Prus, osłabienie Saksonii
- Utworzenie z większości ziem Księstwa Warszawskiego
- Utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej pod zarządem państw zaborczych
- Utworzenie Królestwa Niderlandów
- uznanie zasady wieczystej neutralności Szwajcarii
- zakaz handlu niewolnikami
- wprowadzenie kodeksu dyplomatycznego
- rewindykacja dzieł sztuki zagrabionych przez Francje w latach (1792-1815)
28 4 28