Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:23:34+01:00
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
* obowiązek wobec Boga

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
* obowiązek wobec Boga

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
* obowiązek według Boga

Czcij ojca swego i matkę swoją.
* obowiązek według człowieka

Nie zabijaj.
* obowiązek według człowieka

Nie cudzołóż.
* obowiązek według człowieka

Nie kradnij.
* obowiązek według człowieka

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
* obowiązek według człowieka

Nie pożądaj żony bliźniego swego.
* obowiązek według człowieka

Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
* obowiązek według człowieka

Myślę że jest dobrze.