Ile kostek lodu o masie 10g każda i temperaturze -7°C trzeba wrzucić do 0,5 litra coca coli o temperaturze 25°C aby jej temperatura wyniosła 10°C? Przyjmij że ciepło właściwe i gęstość coca coli są równe ciepłu właściwemu i gęstości wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T06:22:07+01:00
Witaj
dane: m=10g=0,01kg, t1= -7*C, V=0,5l, t2=25*C, tk=10*C
c.wł.lodu c1=2100J/kgK, c.top.lodu c2=3,3*10^5 J/kg
c.wł.wody c3=4200 J/kgK, to=0*C, d=1kg/l
szukane: ilość n kostek lodu

oddane ciepło przez kokę Qo = M*c3*(t2 - tk) = d*V*c3*(t2 - tk) =
= 1kg/l*0,5l*4200 J/kgK*15K = 31,5 kJ

pobrane ciepło przez lód(-7*C) do woda(10*C) oznaczone jako Qp
Qp = n*m*c1*( to - t1) + n*m*c2 + n*m*c3*(tk - to) = n*147 J + n*3300 J + n*420 J
= n*3867 J = n*3,867 kJ
Ponieważ Qp = Qo więc n*3,867 = 31,5, a stąd n = 31,5/3,867 = 8,1
czyli potrzeba 8 kostek lodu
10 4 10