1.Wypisz 20 archaizmów z książki "Krzyżacy" i napisz z nimi krótką wypowiedź np. na temat jakiejś koleżanki (4-5 zdań).
2.Wymień 5 różnych wydarzeń, w których uczestniczył Zbyszko z Bogdańca. Jedno z nich rozwiń (notatka) Wypisz: okoliczności wydarzenia, zachowanie Zbyszka, skutek bądź efekt.
Help! :>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:23:55+01:00
niewiasta- młoda dziewczyna - nawidzić- kochać - somsiedzku- po sąsiedzku - dziewka- młoda dziewczyna - cichajcie- bądźcie cicho - boście- bo wy - obaczym- zobaczę - bogać tam- pójdź tam, zobacz - wyjdziem- wyjdę - ostać- zostać