Poniżej podano 8 wyrażeń. Dopasuj każde do brakujących miejsc w równaniach tak, aby były one prawdziwe. (a+b+3); (7a+3b+5); (3a+5b-1); (-3a-3); (3b); (a-b-5); (b+3-2a); (8+9a-3b)a)1-2b-3a+.........=........
b) .........+........=2a-2
c) .........-(2a-6b+3)=..........
d) .........-..........=a+b+6
Pomóżcie ;) czekam do 19.50 ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:43:42+01:00
A)1-2b-3a+ (3a+5b-1 = 3b
b) (a+b+3 ) + (a-b-5) = 2a-2
c)(8+9a-3b) - (2a-6b+3) = 7a+3b+5
d) (b+3-2a) - (-3a-3) = a+b+6

PS
zadanie jest sprawdzone :)
2010-02-03T19:49:35+01:00
A)1-2b-3a+3a+5b-1=-3a+3a-2b+5b+1-1=3b
b) a+b+3+a-b-5=a+a+b-b+3-5=2a-2
c) 8+9a-3b-(2a-6b+3)=8+9a-3b-2a+6b-3=9a-2a-3b+6b+8-3=7a+3b+5
d) b+3-2a-(-3a-3)=b+3-2a+3a+3=-2a+3a+b+3+3=a+b+6
znak minus przed nawiasem
opuszczając nawiasy zmieniamy znaki