8.Wskaż te z wymienionych zjawiska,które dowodzą ziarnistej budowy materii.
parowanie wody,topnienie śniegu,mielenie ziarna na mąkę,rozpuszczanie soku w wodzie,rozprzestrzenienie się zapachu perfum,wsiąkanie atramentu w bibułę,kruszenie kredy,pochłanianie przykrych zapachów.

9.Oblicz objętość bryłki żelaza o masie 52 g,jeśli gęstość żelaza wynosi 7,8g/cm sześciennych.

1

Odpowiedzi

2009-10-10T10:38:04+02:00
8. rozpuszczanie soku w wodzie, rozprzestrzenienie się zapachu perfum.
9. 7,8g/cm sześcienny : 52g = 0,15cm sześciennych
5 4 5