Samochód rajdowy przebywa cztry etapy o długościach równych 860km, 920km, 1200km, 640km, Czas, w jakim zostały pokonane te odcinki drogi, wynosi odpowiednio 6h, 6.4h, 8h, 4.5h . Nak którym z etapów samochód ma największą a na którym najkmniejsza prędkość ? Jaka jest średnia prędkośćb jazdy samochodu? Jaka jest średnia prędkość ruchu całego rajdu, jeżelu wiadomo, że trwa on dokładnie 4 doby, a samochody jeżdza tylko w godz wyścigu?

1

Odpowiedzi

2009-10-09T08:14:30+02:00
S₁=860 km, t₁= 6h
s₂= 920 km, t₂= 6,4 h
s₃=1200 km, t₃= 8h
s₄= 640 km, t₄=4,5h
Korzystając ze wzoru na szybkość obliczam szybkość na poszczególnych etapach rajdu; V=s:t

V₁= s₁ : t₁ = 860 km: 6h = 143,(3)km/h
V₂ = s₂ : t₂= 920 km: 6,4h = 143,75 km/h
V₃ = s₃ : t₃ = 1200 km :8 h = 150 km/h
V₄ = s₄ : t₄ = 640 km: 4,5 h= 142,(2) km/h

Obliczam Vśr = ( s₁+s₂+s₃+s₄ ) : (t₁+t₂+t₃+t₄ )

Vśr = (860+920+1200+640):(6+6,4+8+4,5 )
Vśr = 3620 km:24,9h
Vśr = ok.145,4 km/h

odp.Największą szybkość samochód miał na 3-im etapie rajdu V₃=150km/h, a najmniejszą szybkość miał na 4-tym etapie rajdu V₄= 142,(2) km/h.
Średnia predkość ruchu samochodu wynosi ok. 145,4km/h
4 5 4