Ułóż chronoligcznie następujące zdania
a.Bóg wywołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z niewoli egipskiej
b.kościół dzisiaj - my klasa 1 gimnazjum
c.Bóg działa w kościele, prowadząc nowy lud Boży do siebie
d.Ludzie odwracają się od Boga (grzech pierworodny)
e.Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybranym
f.Ewangelie zostają spisane. Powstają także inne pisna Nowego Testamentu
g. Jezus zmartwychwstaje
h.Bóg stwarza niebo i ziemię,a na niej człowieka
i.Jezus ponosi śmierć krzyżową(ofiara krwawa)
j.Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świętym

3

Odpowiedzi

2010-02-03T19:38:39+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T20:48:35+01:00
2010-02-03T22:34:30+01:00