Odpowiedzi

Przedstaw sumę 6xy - 12x`y` + 24x`y w postaci iloczynu, wyłączając przed nawiasy:
a)2(3xy-6x`y`+12x`y)
b)-6(-xy+2x`y`-4x`y)
c)3xy(2+4xy+8x)
68 3 68
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:39:53+01:00
a)6xy - 12x`y` + 24x`y=2(3xy-6x²y²+12x²y)
B) 6xy - 12x`y` + 24x`y =-6(-xy+2x²y²-4x²y)
c) 6xy - 12x`y` + 24x`y =3xy(2-4xy+8x)
151 4 151
2(3xy-6x'y'+12x'y)
-6(-1xy+2x'y'-4x'y)
3xy(2-4xy+8x)
42 4 42