Odpowiedzi

2010-02-03T19:47:36+01:00
Podanie o pracę to pismo, które zawiera prośbę o zatrudnienie, dlatego należy w nim określić stanowisko, na którym chcemy pracować i krótko opisać dlaczego to właśnie my powinniśmy otrzymać tą posadę. Zrównywanie listu motywacyjnego z podaniem o pracę jestem błędem ponieważ list motywacyjny to nowa formą podania o pracę, w budowie którego występują pewne różnice a do tego wszystkiego używamy go w innych przypadkach. Aby unaocznić różnicę pomiędzy tymi dwoma pismami wypunktujemy główne różnice pomiędzy nimi:

* Podanie o pracę wykonujemy z własnej inicjatywy w przeciwieństwie do listu motywacyjnego, który piszę się wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, znaczy to, że nawet jeśli nie spotkaliśmy ogłoszenia o pracę z danej firmy a interesuje nas posada w niej to możemy samemu zapytać o pracę, jednak należy pamiętać, że wówczas należy skorzystać z podania o pracę.

* W podaniu o pracę możemy użyć zwrotu ogólnego np.: dyrektor, właściciel. List motywacyjny wymaga większego zainteresowania firmą i należy zamieścić w nim zwrot do konkretnej osoby poprzez: tytuł, imię, nazwisko i stanowisko, np.: Szanowny Pan, mgr inż. Jan Kowalski, Prezes Spółki “A B C”.

* Z reguły podanie o pracę jest krótsze niż list motywacyjny.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:48:43+01:00
Przykładowe podanie

Jan Nowak
ul. Malinowa 9/78
00-098 Warszawa
tel. XXX

Dyrektor Sklepu "Tesco"
ul. Sieracka 26/18
00-098 Warszawa

Uprzejmię proszę o przyjęcie mnie do pracy w pańskim sklepie "Tesco" na stanowisku kasjera.

Posiadam duże doświadczenie. Pracowałem w wielu dużych sklepach takich jak : Stokrotka,Lidl i wiele innych.
Chciałbym pracować w marketingu, a moje zainteresowania i doświadczenia zawodowe uzasadniają ten wybór.

Chętnie spotkam się z Panem, aby przedystkutować możliwość mojego zatrudnienia.
Z poważaniem
Jan Nowak
1 5 1
2010-02-03T19:49:01+01:00
Dobrze napisane podanie o pracę powinno być napisane w sposób opisany poniżej.
W lewym nagłówku wpisujemy swoje dane personalne, czyli podajemy: imię i nazwisko, dokładny aktualny adres, można też napisać numer telefonu kontaktowego bądź adres e-mailowy. W prawym nagłówku zapisujemy miejscowość i datę w sposób przykładowy: Warszawa, 28czerwca 2007r..
Następnie pod naszymi danymi przedstawiamy dane osoby do której skierowane jest podanie. Zapisujemy imię i nazwisko dyrektora, nazwę i adres firmy. Na środku strony musi widnieć napis :”PODANIE”. Bardzo ważne jest by rozpocząć odpowiednim zwrotem np.: ,,Szanowny Panie Dyrektorze”. Pod tym zwrotem piszemy z prośbą czyli przykładowa treść podania: ,,Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku(..)” Kolejnie przedstawiamy swoje kwalifikacje, wyszczególniając te które będą najbardziej wymagane na stanowisku. Podsumowując dziękujemy za przeczytanie podania i zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie lub kontakt. Na koniec używamy zwrotu grzecznościowego np.: ,,z poważaniem”, a pod tym składamy swój własnoręczny podpis.
3 3 3