Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T12:22:04+01:00
Dane:
r=300 m
m = 40 t = 40 000 kg
V = 108 km/h = 108 000 m / 3600 s = 30 [m/s]
Rozw.:
Nacisk
N = F - F₀ = m × g - m×V²/r = m × (g - V²/r) =
= 40 000 kg × (10 [m/s²] - (30m/s)²/300 m) = 280 000 N
gdyby stał w miejscu
N = F = m × g = 40 000 N × 10 [m/s²] = 400 000 N