Pocisk o masie 10 g poruszający się z prędkością 200 m/s wbija się w deskę o głebokości 4 cm. Zakładając że ruch pocisku w desce jest jednostajnie opóźniony oblicz: siłę działającą na pocisk oraz czas trwania pocisku w desce. proszę o rozwiązanie będę bardzo wdzięczny:D

1

Odpowiedzi

2010-02-04T05:03:24+01:00
Witaj
dane: m = 10g vo = 200m/s vk = 0 s = 4cm = 0,04m
szukane : siła tarcia T i czas ruchu w desce t

Cała energia kinet. pocisku Ek zostaje zużyta na wykonanie pracy W przeciwko
sile tarcia T na drodze s i dlatego Ek = W czyli 0,5mv2 = T*s , a stąd
T = 0,5mv2/s = 0,5*0,01kg*40000m2/s2 / 0,04m = 5 000N = 5 kN

t najprościej obliczyć z II zas. dyn. w formule, że popęd siły T czyli T*t jest
równy zmianie pędu ciała delta p = mvo - mvk = mvo i wtedy
t = mvo/T = 0,01kg*200m/s /5000N = 0,4*10^-4 s = 4*10^-5 s
1 5 1