1.Samochód ciężarowy o masie 10 t styka się czterema oponami z jezdnią. Oblicz parcie oraz ciśnienie
wywierane przez ten samochód na jezdnię, jeżeli powierzchnia styku opony wynosi 0,005 m2.
2. Motocyklista przejechał 50 km w lesie w ciągu trzech godzin, a następnie jechał 90 km szosą przez
dwie godziny. Ile wynosiła średnia prędkość motocyklisty na całej trasie?
pilne proszę o pomoc na piątek

1

Odpowiedzi

2010-02-03T19:50:20+01:00
Masie m = 10t odpowiada ciężar Q = mg = 10 000kg*10m/s2 =
Q = 100 000 N = 100kN
Z tekstu wynika, że ciężar rozkłada się równomiernie na wszystkie koła czyli
na każde przypada 1/4 ze 100kN czyli 25kN.

Ciśnienie wywierane przez 1 oponę wynosi p = 25kN/0,005m2 =
= 5 000kN/m2 = 5 MPazad.2 vśr = s całk. / t całk s całk = 50km + 90km = 140km
t całk = 3h + 2h = 5h

Zatem vśr = 140km/5h = 28km/h