ZRÓBCIE MI PRZYNAJMNIEJ 3 daje naj. POMÓŻCIE MI PROSZE NIE ZGŁASZAM SPAM
zadania te są z układem równań należy je rozwiązać metodą przeciwnych współczynników lub podstawiania równania te są rowież z klamrami ale nie musicie i ch robić
zad1
Znajdż takie liczby dodatnie, których różnica jest 5 razy mniejsza od ich sumy, a ich pierwsza liczba jest o 125 większa od drugiej.
zad2
Suma dwóch liczb wynosi 120. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 20%, a drugą zmniejszymy o 60% to ich różnica wzrośnie dwukrotnie. Co to za liczby?
zad3
W dwóch workach znajduje się fasola. Jeżeli z pierwszego worka przesypiemy do drugiego 6 kg fasoli, to w obydwu workach będzie tyle samo fasoli. Jeżeli zaś z drugiego worka przesypiemy do pierwszego 4 kg, to w pierwszym worku będzie dwa razy więcej fasoli niż w drugim. Ile fasoli jest w każdym worku?
zad4
Obwod prostokąta wynosi 80 cm. Jeżeli dłuższy bok skrocimy o 5 cm, a krótszy wydlużymy o 5 cm, to otrzymamy kwadrat. Oblicz pole i dlugość przekątnej prostokąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:01:23+01:00
Cześć :-)
Zad. 1
x , y - liczby dodatnie

x + y = 5(x - y)
x = 125 + y

x + y = 5x - 5y
x = 125 + y

4x = 6y
x = 125 + y

x = 1,5y
x = 125 + y

x = 1,5y
1,5y = 125 + y

x = 1,5y
0,5y = 125

x = 1,5y
y = 250

x = 1,5 * 250
y = 250

x = 375
y = 250
Odp.: Te liczby to 375 i 250.
Zad. 2
x , y - liczby szukane

x + y = 120
(x + 20%*x) - (y - 60%*y) = 2(x - y)

x + y = 120
1,2x - 0,4y = 2x - 2y

x + y = 120
0,8x = 1,6y

x + y = 120
x = 2y

2y + y = 120
x = 2y

y = 40
x = 2y

y = 40
x = 80

x = 80
y = 40
Odp.: Te liczby to 80 i 40.
Zad. 3
x - ilość fasoli w pierwszym worku
y - ilość fasoli w drugim worku
(obliczenia wykonuję w kilogramach)

x - 6 = y + 6
x + 4 = 2(y - 4)

x - 6 = y + 6
x + 4 = 2y - 8

x = y + 12
x = 2y - 12

x = y + 12
y + 12 = 2y - 12

x = y + 12
y = 2y - 24

x = y + 12
-y = -24

x = y + 12
y = 24

x = 36
y = 24
Odp.: W pierwszym worku jest 36 kg fasoli, a w drugim - 24 kg fasoli.
Zad. 4
x , y - długości boków prostokąta (x > y)

2(x + y) = 80 cm
x - 5 cm = y + 5 cm

x + y = 40 cm
x = y + 10 cm

y + y + 10 cm = 40 cm
x = y + 10 cm

y = 15 cm
x = y + 10 cm

y = 15 cm
x = 25 cm

x = 25 cm
y = 15 cm
Pole prostokąta: 25 cm * 15 cm = 375 cm^2
Długość przekątnej:
d2 = a2 + b2
d2 = (25 cm)2 + (15 cm)2
d2 = 625 cm2 + 225 cm2
d2 = 850 cm2
d = 5 pierwiastków z 34 cm
Odp.: Pole prostokąta wynosi 375 cm^2, a długość jego przekątnej (5 pierwiastków z 34) cm.