1.Ciało niebieskie, we wnętrzu którego zachodzi reakcja syntezy termojądrowej.
2.Stowarzyszenie zajmujące się niesieniem pomocy osobom uzależnionym od środków odurzających.
3.Barwa beretów żołnierzy Sił Zbrojnych ONZ.
4.Wyposażenie Żołnierza. Służy do przechowywania nabojów.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T11:01:24+01:00
1.Gwiazda
2.Monar
3.Szare
4Kosz(nie jestem pewna)
7 1 7