Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-03T19:47:51+01:00
Ca(OH)2 - wzór sumaryczny mCa(OH)2 = 40u + 2*16u = 2*1u = 74u Zawartość procentowa wapnia 74u - 100% 40u - x 74x - 4000u /:74 x = 54% (w przybliżeniu) Zawartość procentowa tlenu 74u - 100% 32u - x 74x - 3200 /:74 x = 43% (w przybliżeniu) Zawartość procentowa wodoru 74u - 100% 2u - x 74x - 200u / : 74 x = 3% (w przybliżeniu)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:52:03+01:00
Ca(OH)₂-wodorotlenek wapnia

Ca=40u
O=16u
H=1u

w wodorotlenku
O=16u×2=32u
H=1u×2=2u

Masa Ca(OH)₂=40u+32u+2u=74u

%Ca=40u/74u×100%≈54,1%
%O=32u/74u×100%≈43,2%
%H=2u/74×100%≈2,7%
2010-02-03T20:05:29+01:00
Wodorotlenek wapnia Ca(OH)₂
Ca = 40u
O = 16u
H = 1u
Ca(OH)₂ = 40u + 2 * 16u + 2 * 1u
Ca(OH)₂ = 74u
Zawartość tlenu w związku:
O₂ = 2 * 16u = 32u
Zawartość wodoru w związku:
H₂ = 2 * 1u = 2u
Zawartość wapnia w związku
Ca = 40 u
%Ca = 40u/74u * 100% = ok. 54,05%
%O = 32u/74u * 100% = ok. 43,24%
%H = 2u/74 * 100% = ok. 2,7%