Odpowiedzi

2010-02-03T19:48:48+01:00
Fotosynteza jest procesem z prostych substancji pobranych z otoczenia pod wpływem energii syntetyzowane są złożone substancje organiczne. Energią niezbędną do zainicjowania procesu jest asymilowane światło słoneczne, natomiast podstawowym produktem jest glukoza, która później przetwarzana jest na dalsze produkty.
Substratami procesu są woda i dwutlenek węgla a produktem ubocznym jest tlen cząsteczkowy, jest niezbędny do życia między innymi wszystkich zwierząt.
2010-02-03T19:52:49+01:00
Proces fotosyntezy to wytwarzanie pokarmu przez rośliny zielone także glony. To jego przebieg: dwutlenek węgla z wodą przenika do chloroplastów które zawierają zielony barwnik, gdy świeci słońce tworzą się związki organiczne. Foto oznacza światło-synteza połączenie .
2010-02-03T21:09:24+01:00