1. Przyspieszenie samochodu od prędkości
V zero=0 do prędkości V=100 km/h trwało t=10 s. Wyznacz średnią wartość przyspieszenia tego samochodu
i porównaj z wartością przyspieszenia ziemskiego.

2. Punkt materialny porusza się ze stałym przyspieszeniem a=2m/s kwadratową.
a) w jakim czasie przebywa pierwszy metr drogi
?
b) jaka droge przebywa w 5 sekundzie ruchu

predkosc poczatkowa jest równa 0

1

Odpowiedzi

2009-10-07T16:46:26+02:00