Zad1.
a)Wupisz wszystie liczby calkowite spelniajace warunek |x|< 3.
b)Podaj przyklady trzech liczb ujemnych i trzech liczb dodatnich spelniajacych warunek |x| > 7.

Zad2.Czy to jest mozliwe?Wpisz obok TAK lub NIE.
a)|x|=|y|=-1 .....
b)|x|=x ......
c)-|x|=x i x =/ 0 .....
d|x|=|y| i x=/y .....

Zad3.Wiadomo ze a < 0 , b< 0 i a<b.Wstaw znak < lub >: |a| ? |b|

POMOCY!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T19:52:22+01:00
A)
1
2
b)
-8
-9
-11

8
9
10
Zadanie 2:
a)nie
b)tak
c)nie
d)nie

zadan ie 3
wstaw A > B
6 5 6
2010-02-03T19:54:26+01:00
A)Wupisz wszystie liczby calkowite spelniajace warunek |x|< 3.

x<3 lub x>-3

x∈{-2;-1;0;1;2}

b)Podaj przyklady trzech liczb ujemnych i trzech liczb dodatnich spelniajacych warunek |x| > 7.

x>7 lub x<-7

Przykłady :

ujemne : -8;-9;-10
dodatnie : 8;9;10

Zad2.Czy to jest mozliwe?Wpisz obok TAK lub NIE.
a)|x|=|y|=-1 NIE
b)|x|=x TAK
c)-|x|=x i x =/ 0 NIE
d|x|=|y| i x=/y NIE

Zad3.Wiadomo ze a < 0 , b< 0 i a<b.Wstaw znak < lub >: |a| ? |b|

przyjmijmy, że a=-2, i b=-1 (warunki podane wcześniej są spełnione, bo : a<0, b<0 i a<b)

przyjmijmy, że lewa strona jest większa
|-2|>|-1|
2>1

to, co przyjęliśmy, jest prawdziwe, więc |a|>|b|
2 5 2
2010-02-03T19:55:36+01:00
Ad1.
|x|=3
x=3 lub x=-3

|x|>7
x>7 lub x<-7
x należy od 7 lub x nalezy od minus nieskończonosi do -7
do plus nieskończonoąsci np. -8. -11, -12
np. 9, 10, 13
ad2.
a) nie
b)tak
c)nie
d) tak
ad3.
|a|<|b|
3 2 3